ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.มก. ประจำปี 2555

 
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งและสถานที่
 
แจ้งปรับปรุงข้อมูล
ข้อมูลที่ต้องการค้นหา
เลขทะเบียน
 
 
เลขทะเบียน*
ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
E-mail
รายละเอียด*
 
*ข้อมูลของท่านจะถูกปรับปรุงอย่างสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเท่านั้น!

กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งฝ่ายจัดการของ สอ.มก. ทันที!
หมายเหตุ: ตัดข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2554
โปรดใช้ Internet Explorer ในการแสดงผล
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
โทร. 02-579-7521, 02-579-6017, 02-579-5561-64 สายภายใน 1580, 1588, 2091-4
www.coop.ku.ac.th e-mail: kuscco@gmail.com