ทักทาย


บริการออนไลน์ วีดิทัศน์ ครบรอบ 60 ปี สอ.มก.
 

infographics:

แนะนำบริการ:


KU-COOP UPDATE KU-COOP UPDATE (ระบบสอบถามข้อมูล ปรับสมุดคู่ฝาก และกู้ฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบสัมผัส) พร้อมให้บริการแล้ว...ที่วิทยาเขตสกลนคร  วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับบริการที่สมาชิก สอ.มก. จะได้รับมีดังต่อไปนี้ สอบถามข้อมูล (ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลหุ้นและวิธีรับเงินปันผล เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินฝาก หนี้และภาระค้ำประกัน สิทธิการกู้ ผู้รับโอนประโยชน์ การทำประกัน ประวัติการรับสวัสดิการ ประวัติการสัมมนา) ปรับสมุดคู่ฝาก และ กู้ฉุกเฉินอิเล็กทรอนิกส์
บริการทุกอย่างทำได้ง่ายๆ ผ่านหน้าจอสัมผัสด้วยตัวท่านเอง  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

*** สมาชิกที่มี Account ของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติใช้งานได้ทันที! หากยังไม่มี Account ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ KU-COOP UPDATE ได้เช่นกัน**

      

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร มีกิจกรรมภายใน การหารายได้ การส่งเสริมการออม การให้สินเชื่อ การจัดสรรกำไร การให้สวัสดิการ และการแบ่งปันให้สังคม อย่างไรบ้าง สมาชิกทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างไร แน่นอนต้องมีระบบคิดที่ดี และเราคิดกันอย่างไร ท่านสามารถดูได้จากวีดีโอแนะนำสั้นๆ ดูวีดีโอ


วีดีโอแนะนำ สอ.
ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง
วิดีโอแนะนำวิดีโอ (อีโคออป)

ระบบบริการสหกรณ์ 24 ชั่วโมง
จุดบริการตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ ประกอบด้วย
ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติผ่าน
หน้าจอสัมผัสตู้บริการเงินสด
อัตโนมัติ
และระบบ ปรับสมุดคู่ฝาก
อัตโนมัติ ของธนาคาร
... เพิ่มเติม

ระบบบริการสหกรณ์ทางโทรศัพท์
KU COOP PHONE อีกหนึ่งช่องทาง
บริการ สำหรับการสอบถามข้อมูล
ขอเอกสารแฟกซ์ ผ่านระบบ
โทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติ
F ใช้'ง่าย ทุกที่..ทุกเวลา ... เพิ่มเติม
       
บัตรสมาชิกอิเล็กทรอนิกส์

บัตรสมาชิกอิเล็คทรอนิกส์
บริการเพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว โดยการเชื่อมโยงระบบ
ผ่านระบบเครือข่าย ของธนาคาร
พาณิชย์ เป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การให้บริการ... เพิ่มเติม

Bill Payment Bill Payment
สอ.มก. ร่วมกับ
ธนาคารไทยพาณิย์ จำกัด เปิด
ช่องทางการรับชำระเงินผ่าน
สาขาของธนาคาร เพื่ออำนวย
ความสะดวก... เพิ่มเติม

    สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็คผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่
ธนาคาร ต่าง ๆ ตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารออมสิน ม.เกษตรศาสตร์  051-06017412-8  02-561-1723
ธนาคารทหารไทย ม.เกษตรศาสตร์  069-2-00789-1  02-561-4289-90
ธนาคารกรุงไทย ม.เกษตรศาสตร์  980-0-68228-7 02-579-9810-11
ธนาคารกรุงเทพ ม.เกษตรศาสตร์  043-7-00008-6 02-579-9783
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ม.เกษตรศาสตร์  374-1-00041-4  02-561-3490-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ ม.เกษตรศาสตร์  235-2-00002-5  02-579-9394-5
ธนาคารกสิกรไทย บางเขน  694-2-00009-8 02-579-4546
ธนาคารไทยพาณิชย์ กำแพงแสน  769-2-00123-6  (034) 282285-8


การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก,ชำระหนี้ หรือซื้อหุ้นกับสหกรณ์ฯ นั้น สมาชิกจะต้องนำสลิปรับฝากของธนาคาร (Pay In) มาติดต่อด้วยทุกครั้ง หรือ FAX แจ้งภายในวันนั้นก่อนเวลา 15.00 น. โดยระบุชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เลขที่สมาชิก,เบอร์ติดต่อ และโปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันยอดฝากทุกครั้ง
กรณีส่งทาง e-mail รายการจะสำเร็จเมื่อท่านได้รับ e-mail ตอบกลับ
e-mail: kusccofnc@gmail.com(กรุณาแนบไฟล์หลักฐานด้วยทุกครั้ง)
หรือแจ้งโอนผ่านเว็บ คลิกที่นี่
Fax : 0-2942-8646,0-2579-5561-4 ต่อ 17 ภายใน 611580,611588 ต่อ 17
โทร : 0-2579-5561-4 ต่อ 34 ภายใน 611580,611588 ต่อ 34
* กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 15.00 น. สหกรณ์จะเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป หรือวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน โดยไม่ทำรายการย้อนวันที่ให้

ข่าว/ประกาศ:

ติดตามข่าวสารผ่าน สอ.มก.ไลน์:

อัตราดอกเบี้ย: 

เงินฝากออมทรัพย์
1.30%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.20-2.25%
เงินฝากประจำ 1 ปี
2.35%
เงินฝากประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี)
3.50%
ดูรายละเอียด
เงินให้สมาชิกกู้
5.45%
*ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียด

คณะกรรมการ:

ตารางกรรมการอยู่ประจำที่สหกรณ์: